Projektu jaunumi Sabiedrība Veselība
lekcijas par psihisko veselību

 

logo

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) 2022.gadā piedāvāja  iedzīvotājiem piedalīties divos pasākumos par psihisko veselību “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”:

  • iedzīvotājiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem ir atkarību problēmas (līdzatkarības profilakse);
  • vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām.

Lekciju cikla iedzīvotājiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem ir atkarību problēmas (līdzatkarības profilakse), laikā tika runāts par dažādu atkarību problēmām mūsdienu sabiedrībā; par personības attīstību un attiecību veidošanu, par to, kas ir neveselīgas attiecības, kas ir līdzatkarība, kādi ir līdzatkarības modeļi,  kāda ir līdzatkarības attīstības līkne; kā samazinot rūpes par citiem, atgūt pašapziņu un prieku par attiecībām, veselīga dzīvesveida pieņemšana atkarību un līdzatkarības gadījumā; kādi ir būtiskākie atkarību/līdzatkarību veidošanās mehānismi; kā atkarības un līdzatkarības ietekmē bērnu audzināšanu un ģimeni; izdegšana, tās profilakse un garīgās veselības higiēna līdzatkarības gadījumā.

Lekciju cikla vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām, laikā tika stiprinātas dalībnieku zināšanas par bērna vajadzību apmierināšanas/neapmierināšanas ietekmi uz turpmāko bērna attīstību, sniegta informācija par uzvedības traucējumiem dažādos vecuma posmos un uzvedības traucējumu izpausmēm bērniem ar noteiktu diagnozi. Dalībnieki tika iepazīstināti ar psihisku, psihosomatisku un parsonības traucējumu ietekmi uz bērnu un ģimeni kopumā.

Lekcijas vadīja ģimenes un audžuģimenes biedrības Domus klīniskā psiholoģe Nadežda Balode. 

Savukārt informatīva pasākuma par garīgo veselību “NODERĪGO pa/DOMU APMAIŅA” ietvaros 2022.gadā tika organizētas divas lekcijas:

  • “Psiholoģiskās labsajūtas meistarklase. Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi, palīdzoši vai traucējoši?”, kuras laikā dalībnieki tika izglītoti par ar psihisko veselību saistītiem jautājumiem, kā arī tika sniegti praktiski ieteikumi psiholoģiskās labsajūtas vairošanai ikdienā u.c.. Lektore – Dr.psyh. psiholoģe- psihoterapeite Alla Plaude;
  • “KĀPĒC MĒS ATKĀRTOJAM DZIMTAS SCENĀRIJUS?”, kuras laikā dalībnieki varēja saņemt atbildes uz jautājumiem , kas ir dzimtas scenāriji un, kā tie tiek nodoti, kā pārrakstīt dzimtas scenāriju un kļūt apzinātam u.c. Lektore – psiholoģijas maģistre, pārvērtējošā konsultante  Elīna Brila

 

Pasākumi “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas” un “NODERĪGO pa/DOMU APMAIŅA” tiks turpināti arī 2023.gadā.

 

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.