Foto no dalībnieku privātā arhīva
logo

31.maijā noslēdzās Jēkabpils novada pašvaldības un Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju direkcijas (Lietuva) organizētā tūrisma kampaņa “Izzini Strūves ģeodēzisko loku”, kuras ietvaros 2 mēnešu garumā interesenti tika aicināti apceļot Strūves ģeodēziskā loka punktus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā.

Kampaņas ietvaros Strūves ģeodēziskā loka punktus Jēkabpils novadā - "Dabors-kalns", “Jēkabpils” Strūves parku -  apmeklēja vairāk kā 300 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas, tostarp ģimenes ar bērniem, Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu mācību klases, aktīvi seniori un pilsētas viesi.

Kampaņas dalībnieki tika aicināti apmeklēt četras valstis (Lietuvu, Latviju, Igauniju un Somiju), krāt zīmogus  un laimēt īpašus suvenīrus. Ja dalībnieki apmeklēja vismaz 2 Strūves ģeodēziskā loka punktus dažādās maršrutā iekļautajās valstīs, tika dota iespēja piedalīties konkursā par īpaši vērtīgu balvu- binokli!

Foto no dalībnieku privātā arhīva

Aktivitātes uzvarētāji vēl tikai tiks noskaidroti 2023.gada jūnijā projekta noslēguma konferencē Lietuvā. Informācija  par galveno balvu ieguvējiem tiks publicēta pašvaldības sociālajos tīklos un individuāli sazinoties ar uzvarētājiem.

 Jēkabpils novada pašvaldība un Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju direkcija (Lietuva) tūrisma kampaņu īstenoja Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020.gadam projekta LLI-477 “Starptautiskā tūrisma maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide / STRŪVE ietvaros. Īstenoot projektu “Strūve” Jēkabpils novada teritorijā tika atjaunoti un labiekārtoti kopumā 3 objekti.

2021. gadā Strūves parks atjaunots un labiekārtots - atjaunotas gājēju ietves, ierīkots apgaismojums, uzstādīti jauni soliņi, atkritumu urnas, kā arī iespējams izmēģināt aizraujošos vides objektus, kas ir izveidoti izzinošu rotaļu iekārtu veidā (kaleidoskops, teleskops, kompass, ūdens spēle un dažādi interesanti spoguļi).

Kādreizējais svētku parādes laukums,  1928. g. par godu Latvijas valsts desmitajai dzimšanas dienai pārdēvēts par Oskara Kalpaka laukumu,  papildināts ar Strūves ģeodēziskā loka punkta tūrisma infrastruktūru.

Augstākais paugurs Sēlijas pauguraines ziemeļu galā - Taborkalns. Absolūtais augstums 157,8 m vjl. Taborkalnā labiekārtot Strūves ģeodēziskā loka punkts "Dabors-kalns" un izbūvēts 28 m augsts Taborkalna skatu tornis.

Projekta kopējais finansējums: 850 509.70 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 722 933.24 EUR), Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums: 251 372.66 (t.sk. ERAF finansējums 213 666.76 EUR)

www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/jekabpils/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

logo