Logo ansamblis

Notikusi pirmā projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneru tikšanās Jēkabpils pašvaldībā.

Jēkabpilī uz vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri. Darba kārtībā tika izskatīti tādi jautājumi kā veiksmīgāk īstenot projektu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Sanāksmē aicināti piedalīties tika visi projekta dalībnieki. Sanāksmē piedalījās Jēkabpils pilsētas domes vadība, pašvaldības speciālisti un projekta partneri no Kokneses - Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla. Šī tiek uzskatīta par projekta atklāšanas sēdi, tādēļ ļoti svarīga bija arī partneru vadības klātbūtne. 

Kā jau iepriekš bijām informējuši, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši: no 2018. gada 6.aprīļa līdz 2020. gada 5. aprīlim.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu-Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, kā arī attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris šo projektu īsteno sadarbībā ar Kokneses novada domi un Ogres novada pašvaldību.

Uz iesniegšanas brīdi projekta kopējās izmaksas -3 411 909,06 euro; Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 78,9% no projekta attiecināmajām izmaksām.  

Turpmāk šādas sēdes notiks reizi mēnesī. Nākamā sēde plānota šī gada 18. jūlijā Koknesē.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa