Informācija presei
Grantētais ceļš

Arī šovasar novada teritorijā notiek grantēto ceļu atputekļošana. Apkopojot informāciju uz jūnija sākumu, daudzviet ceļu atputekļosāna jau bija veikta, bet citviet darbi vēl tika plānoti tuvākajā laikā. Aknīstē, Aknīstes pilsētas un pagasta teritorijā atputekļoti 11,487 km autoceļu. Gārsenes pagastā, Gārsenes pagasta teritorijā atputekļoti 5,79 km autoceļu. Viesītē atputekļoti Brīvības, Bērzu, Kalna, Ezera, Lauka, Krasta, Dzelzceļnieku, Sporta ielu posmi, V3, V19, V26, V55, V66 ceļu posmi (20745 kvm, 4260 tekošie metri).

Saukas pagastā plānots atputekļot -ceļus šādās teritorijās: Lone, Kalna iela, Upes iela, Ezera iela. Sauka- Ceriņu iela, savukārt Elkšņu pagastā plšnots EL20 Dzeņi-Indriķēni, bet Rites pagastā plānoti darbi uz ceļa RI 20 Kalvāni - Žagūni 1 posms, RI 19 Kalvāni - Žagūni 1 posms. 

Salas pagastā atputekļoti šādi ceļu posmi: "SAL26 Akoti – Birži, Pumpi – Ceļmalnieki, Pumpi – Ceļmalnieki, Saulieši - Ķesterāres - Ievu Līči, Saulieši - Ķesterāres - Ievu Līči, Dārznieklauks – Mežindrāni, Pļavnieki – Elkšņi, Plānlejas – Putnuklani. Sēlpils pagastā plānots atputekļot ceļa posmu Kaijas – Pūķupīte. Zasas pagastā kopumā atputekļoti 28370 m2, Kalna pagastā, Ka7-6 Dzintari - Krūkliņi  kopā 0,6 km un Ka 7-1 Vidsala - Spuldzenieki kopā 0,3 km, Leimaņu pagastā Le 6-5 Leimaņi - Sējiņi kopā 0,6 km; Le 6-2 Vārpiņas - Lapas kopā 0,15km; Le 6(5)-3 Bērzgale - Medesnieki kopā 0,15km. Rubenes pagastā pagaidām atputekļošana nav veikta, bet ir plānota. Kūku pagastā atputekļošnas darbi veikti šādso ceļu posmos: ceļš ciematā  "Buši"-0,78km, Strodu oglenieki 0,7km, Kļavu iela 0,3m, Druķi 0,5km, Paleinieki 0,2 km, Piejūti 0,27 km, kopā apstrādāti 2,75 km. Krustpils pagastā, Mežāres pagastā darbi tiek plānoti, pagaidām vēl nav veikti, savukārt Variešu pagastā, Vīpes pagastā, Dunavas, Dignājas pagastā netiek veikta, nav iedzīvotāju pieprasījums. Ābeļu pagastā atputekļošana veikta Smilgu ielā un ceļi Nr. 2 un Nr. 3. Atašienes pagastā Avotu iela un Līgo iela atputekļota visā garumā, savukārt Grēcinieku iela atputekļota 100 metru posmā, ceļš Atašiene-Joksti-Zalāni atputekļots 150 metru posmā, bet  Marinzēja-Rijnieki atputekļots 170 metru garumā.

 

Pēc Jēkabpils novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes sniegtās informācijas
sagatavoja Jēkabpils novada pašvaldības
Sabeidrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa