NVO
cilvēku silueti tālumā kopā lec gaisā no zemes, fonā saule

Nevalstiskās organizācijas aicinātas iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Savienības programmas “Globālā Eiropa” sadaļā “Cilvēktiesības un demokrātija”.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2024. gada 31. janvārim, un partneri no Austrumu partnerības valstīm var iesaistīties šādās sadaļās:

  • 1. daļa: Cilvēktiesības un uzņēmējdarbība;
  • 3. daļa: Piespiedu darba apkarošana;
  • 4. daļa: Vienlīdzība;
  • 6. daļa: Reliģijas un ticības brīvība.

Finansiālais atbalsts vienam projektam ir no 1 miljona līdz 3,3 miljoniem eiro.

Papildu informāciju atradīsiet Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē (uzsaukuma atsauces numurs: 177407).

Global Europe