Pašvadība Izglītība Atbalsts
pabalsts

Šī gada janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā stājās spēkā saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā. Saistošajos noteikumos tiek paredzēti vairāki atbalsta veidi, to skaitā, atbalsts bērniem un skolēniem, kuri apmeklē vai mācās Jēkabpils novada izglītības iestādēs.

1. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē un vispārējās izglītības iestādē.

Šobrīd vēl ir spēkā Jēkabpils novada domes 23.12.2021. lēmums Nr.538, ar kuru nolemts nodrošināt brīvpusdienas no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam Jēkabpils novada izglītības iestādēs 1.-9.klašu un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem, kuri apmeklē skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Par pabalstiem un to iespējām, kas būs no šī gada 1.septembra, ziņosim atsevišķi.

2. Pabalsts, uzsākot mācību gadu

Kam ir tiesības saņemt pabalstu un kāds ir pabalsta apmērs?

  • Mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācības Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē – 50 euro.
  • Trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 2.–12. klasē; profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu – 40 euro.
  • Daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 2.–12. klasē; profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu – 40 euro.

Pabalstu var pieprasīt no 1. jūlija līdz 30. novembrim.

3. Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās.

Kam ir tiesības saņemt pabalstu?

  • Izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.
  • Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenes, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādē, ja mācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek organizētas mājās.
  • Izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē un mācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek organizētas mājās.

Kāds ir pabalsta apmērs?

  • Pabalsta apmēru aprēķina un izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un mājās organizēto mācību dienu skaitu.

Pabalsta piešķiršanai sociālais dienests pieprasa izziņu no izglītības iestādes par to, ka izglītojamā mācības tiek organizētas mājās.

 

Iepazīsties ar visiem pabalstiem, ko iespējams saņemt Jēkabpils novada pašvaldībā šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2022/11.17 

Aicinām ar tiem iepazīties, sīkāka informācija, zvanot uz bezmaksas konsultatīvo tālruni 80020091 vai 65207090.