amatu_maja
Nacionālā attīstības plāna logo

Šī gada 20. oktobrī Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā Sēļu sētā ekspluatācijā nodota jaunbūve - Amatu māja. Būvdarbus veica uzņēmums SIA “Erbauer group”.

Amatu mājā tiks izvietota ekspozīcija par amatniecības tradīcijām Sēlijā un iekārtotas telpas dažādām praktiskām nodarbībām. Apmeklētājus tagad varēs uzņemt visa gada garumā, kas līdz šim Sēļu sētā nebija iespējams.

Kā jau iepriekš tika minēts, Amatu māja top Eiropas Savienības atbalstīta projekta Nr.5.5.1.0/19/I/003” Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” ietvaros.

Vēl ar minētā projekta atbalstu tiek atjaunota Krustpils pils C daļa, jau pārbūvēta un nodota ekspluatācijā vēsturiskā klēts, kurā iekārtots Apmeklētāju apkalpošanas centrs un jau veikts būvdarbu iepirkums   Krustpils pils bijušās smēdes pārbūvei. Visos četros objektos paredzēti jauni tūrisma pakalpojumi jēkabpiliešiem un viesiem. 

Projekta kopējās īstenošanas izmaksas plānotas 1735680 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 938716 eiro, valsts budžeta dotācija 140321 eiro un pašvaldības finansējums 656643 eiro.