ERAF logo

Šī gada nogalē pabeigta Krustpils pils klēts pārbūve par Modernu klientu apkalpošanas centru.

Ēkai sakārtotas centralizēta siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kuras pieslēgtas pie pilsētas komunikācijām. Modernajā apmeklētāju apkalpošanas centrā pirmajā stāvā paredzēts izvietot arī  Tūrisma informācijas centru.  Cokolstāva ekspozīciju zālē tiks izvietota ekspozīcija “Tūrisms Jēkabpilī. 19. gs. beigas – 20. gs. sākums.” Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar šī laika posma transporta veidiem, apskates objektiem Jēkabpils teritorijā, viesnīcām un krogiem. Informācija tiks nodota ar teksta, bilžu un karšu palīdzību. Tās būs bīdāmas pa sliedēm, kas stiprinātas pie divām no ekspozīcijas zāles sienām. Tādā veidā liels informācijas daudzums tiks pasniegts atraktīvā veidā. Ekspozīciju papildinās vitrīnā izvietots koferis, kas attiecināms uz 20. gs. sākumu. Lai iesaistītu bērnus, zem informatīvajām plāksnītēm būs veidota spēle, kurā pa līkumainām sliedēm pārbīdāmi dažādi objekti – kariete, dzelzceļa lokomotīve u.c. objekti, kas minēti informatīvajās plāksnēs virs bērnu spēles. Spēles izvietojums zem informācijas plāksnītēm izvēlēts apzināti, aicinot bērnus kopā ar vecākiem vai skolotājiem izzināt tūrisma vēsturi Jēkabpilī.

Projekta “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” ietvaros vēl plānota Krustpils C korpusa un fasādes vienkāršota atjaunošana ar  ekspozīciju  par Krustpils pils saimniecisko dzīvi, bijušās smēdes pārbūve, pie kuras arī plānots iekārtot āra ekspozīciju un uzbūvēt jaunu  “Amatu māju” “Sēļu sētā” ar ekspozīciju par amatniecības tradīcijām Sēlijā.

Minētie darbi tiek veikti Eiropas Savienības atbalstīta projekta Nr.5.5.1.0/19/I/003 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1735680,63 eiro. Projektu plānots pabeigt līdz 2021. gada 31. decembrim.