Informācija presei
Palejas iela 05.2021

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļa informē, ka Palejas ielā tiek veikta karstā asfalta apakškārtas izbūve posmā no Kurzemes ielas līdz Dārzu ielai.

Turpinās arī pazemes tīklu izbūves darbi strupceļa posmā no Ozolu ielas un posmā starp Kārļa Skaubīša ielu un Dārzu ielu.

Pārbūves darbu ietvaros vēl ir jāpabeidz tīklu izbūve, ierakuma rakšana, konstruktīvo slāņu un apmaļu iebūve, kā arī segumu izbūve.

Pārbūves darbus saskaņā ar iepirkuma līgumu veic SIA “VIA”.  Pārbūves darbu līgumcena ir 918 542,15 euro bez PVN. Pārbūvi plānots veikt līdz 2021.gada oktobrim.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa