Jēkabpils novads Ukraina
foto

Jēkabpils novada pašvaldība informē - pašvaldības policija diennakts režīmā 24/7 pa tālruni +371 65283888 vai +371 25 907 965 pieņem zvanus par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Tāpat informējam un aicinām Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, aizpildīt pieteikuma anketu par palīdzības sniegšanu. To var izdarīt:

  • darba laikā Jēkabpils novada Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī; Brīvības ielā 10, Viesītē; Skolas ielā 7, Aknīstē; Susējas iela 9, Salā; “Svīres”, Rubeņos, Jēkabpils novada sociālajā dienestā Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī
  • visu diennakti Jēkabpils novada pašvaldības policijā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī.

Pieteikuma anketā Ukrainas civiliedzīvotājiem jānorāda personas, vīzas vai uzturēšanās atļaujas dati, kā arī jāatzīmē nepieciešamība izmitināšanas, ēdināšanas, sociālās palīdzības, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu atbalsta jomās.

Anketa pieejama novada klientu apkalpošanas vietās, kā arī elektroniski zemāk:

Ja personas rīcībā ir biometriskā pase, Latvijā iespējams uzturēties 90 dienas pusgada laikā. Ja personas rīcībā nav biometriskā pase, Latvijā iespējams uzturēties uz vīzas derīguma laiku. Ilgtermiņa vīzas pieprasīšanu skatīt šeit:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/ilgtermina-vizu-d-vizu-izsniegsana-ukrainas-pilsoniem-kuri-izcelo-no-ukrainas-militara-konflikta-del 

foto

Надання допомоги мирному населенню України в Єкабпільській області

Муніципалітет Єкабпілса повідомляє - міська поліція цілодобово приймає дзвінки про допомогу мирному населенню України за телефоном +371 65283888; +371 25 907 965.

Також повідомляємо та запрошуємо цивільних українців, які виїжджають з України або не можуть повернутися в Україну через збройний конфлікт, спричинений Російською Федерацією, заповнити анкету про надання допомоги. Це можна зробити:

• у робочий час відділу обслуговування клієнтів Єкабпілсської області, вул. Брівібас, 120, м. Єкабпілс; вулиця Брівібас 10, Вієсіте; вулиця Сколаса 7, Акністе; вулиця Сусеяс 9, Сала; «Svīres», м. Рубені, Єкабпільський район соціальної служби, вул. Яуна, 39І, Єкабпілс

• цілодобова поліція Єкабпілса на вулиці Брівібас, 45, Єкабпілс.

У заяві українські цивільні особи повинні вказати особисті дані, дані про візу чи дозвіл на проживання, а також потребу в підтримці у сфері проживання, харчування, соціальної допомоги, охорони здоров’я та освіти.

Анкета доступна у пунктах обслуговування клієнтів, а також тут:

Якщо у людини є біометричний паспорт, то в Латвії можна перебувати 90 днів протягом шести місяців. Якщо у людини немає біометричного паспорта, можна перебувати в Латвії на період дії візи. Щоб подати заявку на довгострокову візу, дивіться тут:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/ilgtermina-vizu-d-vizu-izsniegsana-ukrainas-pilsoniem-kuri-izcelo-no-ukrainas-militara-konflikta-del