NVO
Domes ēka ar Latvijas karogu

Jēkabpils novada pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar noteikumiem “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem” biedrībām pieteikumi finansējuma saņemšanai 2024. gadam pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 30.11.2023. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts NVO, kuras:

  1. paredz sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanu galvenokārt, Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, tādā veidā popularizējot Jēkabpils novadu;
  2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos pasākumos;
  3. īsteno neformālas izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
  4. piedāvā aktīvas brīvā laika pavadīšanas jaunas iespējas un/vai uzlabo esošo iespēju kvalitāti;
  5. savā darbībā iesaista personas ar īpašām vajadzībām, radot pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
  6. veicina iedzīvotāju integrācijas procesus Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;
  7. ilgtspējīgi uzlabo Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esošo iedzīvotāju veselības un fizisko stāvokli;
  8. veicina pilsonisko līdzdalību un iesaisti demokrātijas procesos.

Aicinām biedrības, kas plāno savām aktivitātēm lūgt pašvaldības finansējumu un klasificējas noteikumu prasībām, iesniegt pieteikumus!

Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem

PIETEIKUMS_1.pielikums Noteikumiem par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem

 

Natālija Gerasimova,
Referents NVO darba un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos
Projektu vadības nodaļa
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde