Līkumu muižas ēka
ERAF_logo

Salas un Sēlpils pagastos turpinās Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta (ERAF) “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” realizēšana.

Objektā “Līkumu ēkas pārbūve” Sēlpils pagastā veic ēkas fasādes apmetuma labošanas darbus. Iekštelpās 1. stāvā turpinās sienu apmetumu darbi, 2. stāvā špaktelē reģipsa sienas. Oktobrī tika pieaicināts vides pieejamības eksperts, kas sniedza priekšlikumus vides pieejamības nodrošināšanai, jo visas telpas 1. stāvā ir jānodrošina ar vides pieejamību. Atbilstoši apstiprinātajam projektam, “Līkumu” ēkas 1. stāvā plānots sniegt “atelpas brīža” pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Sākotnējā būvprojektā “"Ļīkumu” ēkas pārbūve” veiktas izmaiņas, jo ēka būvēta 20. gadsimta 20. gados un, atsedzot virskārtu, tika konstatēts, ka nepieciešami papildus risinājumi, kas savukārt ietekmē būvdarbu veikšanas laika grafiku.

Pēc Centrālas finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) veiktās iepirkuma procesa dokumentu pārbaudes pozitīvā atzinuma iepirkumā ”Ēkas pārbūve Biržu ielā 12, Birži, Salas novadā, Salas pagastā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2021/3/ERAF), oktobrī noslēgts līgums par ēkas pārbūvi. Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, būvdarbus veiks SIA “LC būve”, bet būvuzraudzības pakalpojumu sniegs SIA “Steeladglass”. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 15 mēneši. Būvprojektu “Ēkas pārbūve deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām” izstrādājusi SIA “KPB Projektētājs.lv” un “Arhitektūras dizaina studija”. Tiek gatavoti dokumenti būvatļaujas saņemšanai būvvaldē.

ERAF projekta iznākuma rādītāji: pārbūvēta divu objektu infrastruktūra - bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam - 24 vietas: Biržu iela 12, Birži, Salas pagasts; “atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - 12 vietas: Līkumi, Sēlpils pagasts, kuros mērķfinansējuma rezultātā tiks nodrošināta vides un informācijas pieejamība.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1025730,17 eiro, no kurām 515 646,09 eiro ERAF finansējums; 19407,84 eiro Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 115 793,16 eiro Valsts budžeta finansējums, 374883,08 eiro pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas: 445909,51 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 36 mēneši, no 2020. gada 14. janvāra līdz 2023. gada 14. janvārim.