Pašvadība Izglītība
ēdināšana

Jau šī gada sākumā Jēkabpils novada dome, plānojot budžetu, pārdomāti izsvēra ēdināšanas pakalpojuma nepieciešamību un izmaksu segšanu, iespējami paredzot cenu kāpumu visās jomās. Globālā situācija pasaulē un Latvijā tiešām ir mainījusies – ievērojami paaugstinājušās energoresursu cenas, tāpat arī izejvielas un piegādes izmaksas. Līdz ar to, 25.augusta Domes sēdē nolemts, ka 100% atbalstu ēdināšanai saņems visi pirmsskolas izglītības audzēkņi, kā arī 1.-6. klašu skolēni. Ēdināšanas pakalpojumu varēs saņemt arī to 7.-9.klašu audzēkņi, kas noteikti Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos kā sociālās mērķgrupas.

Līdz šim un līdz 2022.gada 31.augustam Jēkabpils novada pašvaldība nodrošinājusi brīvpusdienas 1.-9.klašu izglītojamajiem Jēkabpils novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un sniegusi atbalstu ģimenēm, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmskolas izglītības grupās.

Kopš 2021. gada otrā pusgada ir noticis straujš pārtikas produktu cenu kāpums, un pārtikas produktu cenu kāpuma dinamika turpinās arī 2022. gadā, pašvaldībai 2022./23. mācību gadā jāpārskata ēdināšanas maksa un atvieglojumus izglītojamiem.

No 2022.gada 1.septembra:

  • Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītojamajiem, kuri apmeklē Jēkabpils novada izglītības iestādes, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu ēdināšanas izmaksu segšanai būtu nosakāms 100% pašvaldības finansējums.
  • 1.-4. klašu Jēkabpils novada izglītojamiem ēdināšanas pakalpojuma izmaksas pilnībā apmaksā  no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  • 5.-6. klašu Jēkabpils novada izglītojamiem ēdināšanas pakalpojuma izmaksas pilnībā apmaksā  no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  • 7.-12.klašu Jēkabpils novada izglītojamiem ēdināšanas pakalpojuma izmaksām netiek paredzēts pašvaldības finansējums un ēdināšanas pakalpojuma  izmaksas apmaksā izglītojamo vecāki vai izglītojamo likumiskie pārstāvji, izņemot Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos noteiktās mērķgrupas.

Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī. Sīkāka informācija zvanot uz Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi 65207316.