Jēkabpils novads Pašvaldība
Ainars Vasilis

1. decembrī notika Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas kārtējā sēdē. Sēdē viens no pirmajiem izskatāmajiem jautājumiem bija par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Sēdes vadītāja, komitejas priekšsēdētāja vietniece, deputāte Daina Kalve izvirzīja priekšlikumu par komitejas priekšsēdētāju virzīt deputātu Ainaru Vasili. Šo priekšlikumu deputāti, kuri piedalījās sēdē, atbalstīja vienbalsīgi, tādējādi par Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēja Ainaru Vasili, kurš tālāk uzņēmās arī veikt komitejas sēdes vadīšanu un kopā ar komitejas locekļiem, izskatīja sēdes 16 jautājumus. Atgādinām, ka komitejas priekšsēdētājs bija jāievēl, jo līdzšinējā komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa no 1. novembra ir uzsākusi darbu kā Saeimas deputāte.