Jēkabpils Sabiedrība Drošība Plūdi
foto

Pļaviņu ūdenskrātuvē saglabājas paaugstināts ūdenslīmenis. Turpināsies vižņu blīvēšanās, ūdenslīmeņa svārstības un teritoriju applūšana. Gaidāms, ka šodien pie Jēkabpils tiks pārsniegtas ūdens līmeņa atzīmes, kas atbilst  ļoti augstām jeb oranžajam brīdinājumam. Līdz ar to šajā apkārtnē applūdīs plašākas teritorijas.  Ūdenslīmenis 10.01.2023. plkst. 12.50 Pļaviņās 1019 cm virs stacijas "0" jeb 72.43 m LAS,  Zeļķos 802 cm virs stacijas "0" jeb 77.38 m LAS; Jēkabpils 595 cm virs stacijas "0" jeb 80.64 m LAS;

Brīdinājums spēkā no plkst. 13:30 10.01.2023. līdz plkst. 14:00 12.01.2023.

Brīdinājuma līmenis:

 

 

X

 

ZAĻŠ

DZELTENS

ORANŽS

SARKANS

Hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami

Esi informēts!

Esi gatavs!

Rīkojies!

ESI GATAVS pasargāt sevi un savu īpašumu. Iespējama īpašumu un transporta infrastruktūras applūšana. Var tikt traucēta elektroenerģijas un ūdens piegāde, telekomunikāciju sakari. Iespējams, būs nepieciešama evakuācija. Iedzīvotāji tiek aicināti neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās. Plašāka informācija par hidroloģiskajiem apstākļiem pieejama hidro.meteo.lv. Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi

Aktuālajai brīdinājumu informācijai sekojiet bridinajumi.meteo.lv/

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112!

 

 

LVĢMC

tālr. 67032609

 

 

VUGD

tālr. 20404112