ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gada 5.novembrī ir parakstījusi vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk- CFLA) par Eiropas Savienības fonda  projekta ‘’Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” ( turpmāk- Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkai Jaunā iela 39I, Jēkabpilī, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādejādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Projekta realizācijas rezultātā, pašvaldības ēka Jaunā iela 39I, Jēkabpilī, iegūs mūsdienīgu ārējo izskatu, uzlabosies ēkas kopējais tehniskais stāvoklis, tiks radīta mūsdienīga un energoefektīva vide. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ļaus ne vien nodrošināt atbilstošu, stabilu termālo komforta līmeni ēkā apkures periodā, bet arī palielinās ēkas ekspluatācijas ilgumu.

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ēkas ārsienu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, pagraba pamatu/ārsienu siltināšana pa ēkas perimetru, savietotā jumta pārseguma siltināšana, apkures sistēmas un tās elementu nomaiņa, ventilācijas sistēmas nomaiņa, iekšējo elektrotīklu atjaunošana, pārbūves būvdarbi, kas nav saistīti ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanas laiks 14 mēneši.

Projekta kopējas izmaksas: EUR 2 029 975,43, plānotais ERAF līdzfinansējums EUR 718 218,68.

Irēna Lavrinoviča
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība