Rubenes pagasts Zasas pagasts
Valsts ceļu greiderēšana

Jēkabpils novada pašvaldība saņēmusi atbildi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) par autoceļa P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži posma 41,95km – 51,93km grants seguma pārbūvi (posms Slate-Zasa).

Atsaucoties uz Satiksmes ministrijas 2023. gada 5. septembrī sniegto informāciju, autoceļa P72 grants seguma pārbūvi plānots uzsākt 2024. gadā, savukārt būvdarbu pabeigšanas prognoze ir 2025. gads.

VARAM informē, ka autoceļš P72 ir iekļauts informatīvā ziņojuma par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.r. reformas “Administratīvā teritoriālā reforma” 3.1.1.1.i. investīcijas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” īstenošanas pielikumā Nr.1 “Indikatīvais Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmu pamatsaraksts”.