Attēls no Daugavas svētku sporta svētkiem

Šī gada 30.jūlijā Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī “Daugavas svētku” ietvaros norisinājās projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ”Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” organizētās fiziskās aktivitātes, kas bija paredzētas visām vecuma grupām.

Gan bērni, gan pieaugušie savas spējas un veiklību varēja izmēģināt biedrības “Pusnakts Braucēji” rīkotajās aktivitātēs - šautriņu un lidojošo šķīvīšu mešanā, disku golfā, veiklības slalomā, piedalīties velokarta stafetē un corn holl aktivitātē.  

Papildus iedzīvotāji varēja iepazīties ar orientēšanās sportu un piedalīties orientēšanās sporta kluba “Sēlijas mežs” organizētajās orientēšanās sacensībās, kurās piedalījās 35 dalībnieki visdažādākajās vecuma grupās (sākot no 2016. gadā dzimušajiem līdz 1955. gadā dzimušajiem). Zvejnieklīča apvidū bija izvietoti 19 kontrolpunkti ar elektroniskajām laika fiksēšanas iekārtām. Laiks, ko dalībnieki pavadīja distancē svārstījās no 14:45 minūtēm līdz 84:51 minūtei.

Pasākumu mērķis bija veicināt iedzīvotāju iesaisti fizisko aktivitāšu veikšanā un vairot interesi par dažādiem sporta veidiem. 

ES logo

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ”Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Jēkabpils novada pašvaldības
Attīstības pārvalde