Atbalsts Ukrainai Ukraina
Domes ēka

10.maijā Jēkabpils novada vadība organizēja kārtējo sanāksmi par Ukrainas bēgļu uzņemšanu Jēkabpils novadā. Sanāksmē piedalījās domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis, Vidusdaugavas NVO centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko, Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles vadītāja Svetlana Kačane, Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, Civilās aizsardzības inženieris Zigmunds Januševskis, kā arī novada izpilddirektora vietniece Anita Moskovska, lai pārrunātu pašvaldībā uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju pamatjautājumus – par dzīvesvietas, ēdināšanas, darba attiecību nodrošināšanu un problēmsituācijām, ar kurām nākas saskarties ne tikai pašvaldībā, bet valstī kopumā.

Uz 10.maiju Jēkabpils novada pašvaldībā ir reģistrēti 328 Ukrainas bēgļi, no tiem – 126 bērni. Šie cipari gan nenorāda faktiski dzīvojošo personu skaitu mūsu novadā – Ukrainas iedzīvotāji pārceļas uz citām pašvaldībām, tāpat arī dodas atpakaļ uz dzimteni, bet ir tādi, kuri atraduši gan dzīvesvietu, gan darba iespējas tepat mūsu novadā un vēlas integrēties uz palikšanu. Tāpat ir arī ukraiņi, kuri nav reģistrējušies mūsu pašvaldībā, nav arī devušies lūgt finansiālu atbalstu, bet ir atraduši paši gan mājvietu, gan darbu.

Šobrīd izmitinātas Jēkabpils novadā tiek 164 personas, pārējie reģistrētie Ukrainas civiliedzīvotāji dzīvo pie draugiem, paziņām vai arī devušies uz citu pilsētu vai valsti. Sociālajā dienestā uz 10.maiju garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 255 personām.

Izglītību Jēkabpils novadā iegūst 26 bērni no Ukrainas – 18 pirmsskolas izglītības iestādē un 8 skolēni mācās Jēkabpils 2.vidusskolā. Daudzi uzņemtie Ukrainas bērni un jaunieši izglītību iegūst tālmācībā.

Tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri vēlas integrēties Latvijā un mācīties latviešu valodu, tiks atkārtoti piedāvāti latviešu valodas kursi trīs grupās – divas grupas notiks klātienē, viena attālināti. Mācības sāksies 6.jūnijā un notiks četras reizes nedēļā, no pirmdienas līdz ceturtdienai, Jēkabpils 2.vidusskolas telpās.

Nodarbinātības valsts aģentūrā Jēkabpils filiālē vēršas vismaz 10 cilvēki dienā, interesējoties par darba iespējām Jēkabpils novadā un apkārtnē. Kopumā saņemti 30 iesniegumi vienreizējam pabalstam 500 eiro, uzsākot darba attiecības Latvijā.

No šīs nedēļas sāk strādāt arī palīdzības punkts Ukrainas iedzīvotājiem Brīvības ielā 258a. Palīdzības punktā būs iespēja saņemt humāno palīdzību katru darba dienu no plkst.10:00 līdz plkst.19:00. Palīdzības punktā par palīgiem piesaistīti ukraiņi, tādējādi veicinot savstarpēju komunikāciju ar savas valsts iedzīvotājiem un ātrāku informācijas nodošanu viens otram.

 

***

Ukraiņu ģimenes, kurās aug pirmsskolas un skolas vecuma bērni, palīdzību var meklēt Izglītības pārvaldē, zvanot +371 65207054.

Savukārt, lai saņemtu sociālo palīdzību, Ukrainas bēgļiem ir jāvēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā, Jaunā iela 39i, tālrunis: +371 65207092, +371 80020091.

Neskaidru jautājumu gadījumā par palīdzības sniegšanu Jēkabpils novadā, aicinām sazināties ar pašvaldības policiju pa diennakts režīma tālruni +371 65283888; +371 25907965.

Vēl noderīga informācija par palīdzības saņemšanu Jēkabpils novadā:

Noderīga informācija par palīdzības saņemšanu Jēkabpils novadā _ buklets

Корисна інформація про отримання допомоги в Єкабпільськоmу регіоні_брошура