Jēkabpils novads apkure Sabiedrība
malka

No 3. oktobra Jēkabpils novada pašvaldībā sāks pieņemt iesniegumus par atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto malku, granulas vai briketes, kā arī no 1. oktobra elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv. No 1. novembra - mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju.

Kā zināms, 13. augustā stājās spēkā Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma grozījumi. Dokumentā noteikts, ka valsts mājsaimniecībām segs daļu no izdevumiem, kas strauji pieaug energoresursu sadārdzinājuma dēļ. Atbalsts tiks piešķirts centralizēti, samazinot rēķinus par gāzi apkurei un siltumapgādi, kā arī piešķirot valsts pabalstus dažādu pensiju saņēmējiem, savukārt kompensācija par iegādāto malku, granulām un briketēm, kā arī apkurei izmantoto elektroenerģiju būs jāpieprasa savā pašvaldībā, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

Atbalsts mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumam

Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 30 eiro/mWh (t.i. 0,030 eiro/kWh) lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21m3/ mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Piemēros automātiski rēķinos

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 10 tonnas)

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā maksājumu apliecinošs dokuments (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 35 ber.m3)
 • Atbalsta veids: 
  • 60 eiro pabalsts (ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav maksājumu apliecinošs dokuments)
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā pieteikums (no šā gada 1. oktobra līdz 30. novembrim)

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju 

 • Atbalsta veids:
  • Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh - 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim
 • Kā saņemt?
  • Jāiesniedz pašvaldībā pieteikums

Atbalsts Latvijā dzīvojošiem senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām

 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 30 eiro mēnesī (ja Latvijā piešķirtās pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī(atmetot euro centus), pabalsts tiks piešķirts arī Latvijā dzīvojošām personām, kuras ir Latvijas piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējas )
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) vai Aizsardzības ministrijā.
 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 20 eiro mēnesī (ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro (atmetot eiro centus) mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.
 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 10 eiro mēnesī (ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro (atmetot eiro centus) mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.

 Mājokļa pabalsts 

 • Atbalsta veids:
  • Koeficienta palielinājuma rezultātā GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā
 • Atbalsta periods:
  • Piemēro no šī gada 1. oktobra, atnes septembra rēķinus un aprēķina un piešķir mājokļa pabalstu uz turpmākajiem 3 vai 6 mēnešiem (var pārrēķināt, ja mainās situācija)
 • Kā saņemt?
  • Iesniegums pašvaldībā

 


Atbalsts uzņēmējiem

Valdība lēma par vairākiem pasākumiem komersantu atbalstīšanai. 23. augustā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus “Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā" un grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem

 • Energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem tiks kompensēts šogad piedzīvotais energoresursu cenu pieaugums granta (dāvinājuma) veidā par periodu no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 
 • Plānots, ka atbalsts būs pieejams energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kuru saimniecisko darbību ietekmējušas Krievijas iebrukuma Ukrainā radītās sekas - energoresursu izmaksu pieaugums.
 • Atbalsta sniegšanai paredzēts valsts budžeta finansējums 50 miljonu eiro apmērā.
 • Uz atbalstu nevarēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem piemēro starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī personas no Krievijas un Baltkrievijas, kurām ir izšķiroša ietekme:
  • kapitālsabiedrībām, kurās tiešā vai netiešā izšķirošā ietekme pastāv Krievijas Federācijai vai Baltkrievijas Republikai, tās pilsoņiem vai juridiskām personām, kuras ir reģistrētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (turpmāk – Krievijas vai Baltkrievijas piederīgās personas);
  • komandītsabiedrībām, kuras biedri ir Krievijas vai Baltkrievijas piederīgās personas vai šai personai pastāv izšķirošā ietekme pār biedru;
  • biedrībām, kuras biedri ir Krievijas vai Baltkrievijas piederīgās personas.
 • Atbalsts būs pieejams pēc šo grozījumu likumā apstiprināšanas Saeimā un detalizētu atbalsta saņemšanas nosacījumu – Ministru kabineta noteikumu projekta – apstiprināšanas valdībā un saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

Atbalsts uzņēmumiem  - 100% elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas kompensācija

 • No 2022. gada  1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām pilnībā tiks kompensēta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksa, t.i. visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas.

 • Atbalsta pasākumi paredzēti no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

 • Atbalsts netiks piemērots valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī juridiskām personām, kam piemērotas sankcijas.

 • No 2022. gada 1. septembra līdz 31. decembrim uzņēmumiem un mājsaimniecībām piemēros obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu pilnā apmērā.

Plašāku informāciju par valsts atbalstu 2022./2023.gada apkures sezonā, skatīt: ŠEIT

Infografikas par atbalsta pasākumiem: