Būvniecība Pašvaldība Projektu jaunumi
Jaunā iela 39i
ERAF logo

Vakar, 28.jūnijā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par grozījumiem projektā Nr. 4.2.2.0/18/I/066 “Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” un projekta termiņa pagarinājumu līdz 2021.gada 30.septembrim. Šajā termiņā jāpabeidz visi būvdarbi un objekts jāpieņem ekspluatācijā Būvniecības Valsts kontroles birojam.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā pašvaldības ēka Jaunā ielā 39I tiks pielāgota sociālā dienesta vajadzībām, ēkā tiks aprīkots dienas centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, iekārtotas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem nepieciešamās telpas.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļa