Puķu dobe Jēkabpilī

Pirmdien, 16.maijā

domes vadības sanāksmes par novada teritorijā veicamajiem aktuālajiem darbiem;

plkst.15.00  Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa piedalīsies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas konventa sēdē. Darba kārtībā tiks izskatīts jautājums par Latvijas Simtgades stipendijai izvirzītajiem kandidātiem, saskaņā ar  Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 28.03.2022. iekšējiem noteikumiem  Nolikums "Par stipendijas piešķiršanu vispārējas vidējās un profesionālās vidējās izglītības ieguvējiem".

Otrdien, 17.maijā
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis piedalīsies Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Dobelē. Sēdē tiks izskatīti gandrīz 20 jautājumi, tajā skaitā par grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona budžetā, Zemgales plānošanas reģiona 2021.gada pārskata apstiprināšana, par dalību projektā "Reliģiskais mantojums lauku teritorijās", p
ar dalību projektā “E-S-E- S.I.T. – Ekonomiski – sociāli – ekoloģiski ilgtspējīgs intermodālais transports”, par dalību projektā “Reliģiskais mantojums lauku teritorijās”, par dalību projektā “FABCOM Uzlabojot reģionālo sabiedrībā balstītu un ģimenē balstītu aprūpi” , kā arī daudzi citi;

plkst. 9.00 domes vadības iknedēļas sanāksme par Ukrainas bēgļu uzņemšanu novadā un citiem ar to saistītajiem jautājumiem.

Trešdien, 18. maijā

Novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas rīkotajā sanāksmē ar vairākiem ministriem, lai kopā ar citu lielo pilsētu domju priekšsēdētājiem pārrunātu jautājumus par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu. Tikšanās laikā plānots pārrunāt gan dažādus problēmjautājumus, gan iespējamos risinājumus un priekšlikumus turpmākajam darbam;

Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars piedalīsies Latvijas Pašvaldības Savienības un Ekonomikas minsistrijas darba diskusijā par reģionālo biznesa inkubatoru un radošo industriju inkubatoru tīklu attīstību pēc 2023.gada;

plkst. 13:00 Jaunjelgavas kultūras centrā domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks un priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags piedalīsies biedrības "Sēlijas asociācija" dibināšana pasākumā. Iecerēts, ka biedrība "Sēlijas asociācija" kalpos kā sadarbības platforma, lai vieno dažādas Sēlijas organizācijas, kopienas un viedokļu līderus, kā arī Sēlijas patriotus un idejas atbalstītājus, kuru mērķis ir veicināt un popularizēt Sēlijas reģiona unikālo kultūrvēsturisko telpu, tradīcijas un izglītības un kultūras dzīvi, kā arī veicināt ekonomisko izaugsmi reģionā.

Ceturtdien, 19.maijā

plkst. 10.00 domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks un komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa piedalīsies darba sapulcē ar izglītības iestāžu direktoriem, lai pārrunātu aktuālos izglītības nozares jautājumus;


plkst.18.00 Zasā notiks domes vadības tikšanās ar iedzīvotājiem. Uz sarunu Zasas Tautas namā aicināti Zasas, Rubenes, Kalna, Leimaņu, Ābeļu, Dunavas un Dignājas pagasta iedzīvotāji. Iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar Jēkabpils novada pašvaldības vadību - domes priekšsēdētāju, vietniekiem, pagastu pārvaldes vadītāju, komunālās saimniecības un citiem speciālistiem, un uzdot interesējošus jautājumus.

 

Vairāk par pašvaldības aktualitātēm uzzini novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv

Seko mums:

www.facebook.com/JekabpilsLV
www.instagram.com/JekabpilsLV
www.twitter.com/JekabpilsLV
www.draugiem.lv/JekabpilsLV

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa