Aizsalusi Daugava pie Jēkabpils

Pirmdien, 24.janvārī
domes vadības sanāksmes par novada teritorijā veicamajiem pašvaldības aktuālajiem darbiem;

priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags darba sanāksmē tiksies ar Jēkabpils novada Sociālā dienesta un citiem novada sociālo iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu aktuālākos sociālās jomas jautājumos;

Otrdien, 25.janvārī
plkst. 10:00 Jēkabpils novadā, Kūku pagastā, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars piedalīsies SIA “DLLA” un SIA "NDB Timber" projektu atklāšanas pasākumā. 2021. gada izskaņā ar Norvēģijas grantu līdzfinansējumu atbalstīti SIA “NDB Timber” un SIA “DLLA” iesniegtie projekti Norvēģijas finanšu instrumenta atklātajā konkursā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana  ražošanā”. Abu projektu kopējās investīcijas sastāda teju 2 miljonus eiro. Pasākumā piedalīsies arī Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard) un Latvijas investīciju attīstības aģentūras ( LIAA) Norvēģijas finanšu instrumenta departamenta direktors Jānis Ločmelis, kā arī citas uzaicinātās personas. Pasākumā klātesošajiem tiks sniegta informācija par projektu norisēm un to laikā plānotajām aktivitātēm;

plkst. 10.00 priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks piedalīsies Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē (attālināti). Darba kārtībā plānots izskatīt šādus jautājumus: par Zemgales plānošanas reģiona 2022. gada darba plānu apstiprināšanu, Par Zemgales plānošanas reģiona 2022. gada budžeta apstiprināšanu, par projekta „Zemgales kultūras programma 2022” iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursam, atskaite par pašvaldību dotāciju izlietojumu, kā arī dažādi citi;

plkst.14.00 Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa attālināti piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotajā LPS Izglītības un kultūras komitejas un Informātikas jautājumu apakškomitejas kopsēdē par Memorandu "Dators ikvienam bērnam". Sēdē piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgie darbinieki par projekta "Dators ikvienam bērnam" realizācijas gaitu, iepirkuma procedūru, datoru iepirkuma specifikāciju;

priekšsēdētājs Raivis Ragainis tiksies ar “Ghetto Games” pārstājiem, lai runātu par turpmāko sadarbību.

Trešdien, 26.janvārī
plkst.13:00 novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis attālināti piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības ( LPS) Domes sēdē;

plkst.16.10 vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks un Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora pienākumu izpildītāja Ilze Cekule piedalīsies Radio 1 ēterā, Jēkabpils novada pašvaldības raidījumā. Raidījumā būs saruna par aktuālāko kultūras jomas norisēs.

Ceturtdien, 27. janvārī
plkst.10.00 novada domes sēde;

plkst.13.00 priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, kā arī Izglītības pārvaldes vadība attālināti piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) organizētajā darba sanāksmē. Darba kārtībā: valstspilsētu viedoklis par jauno pedagogu atalgojuma finansēšanas modeli (no 01.09.2022.). Riski/problēmas tā ieviešanā, izglītības iestāžu nodrošinājums ar kvalificētiem speciālistiem, projekta “Dators ikvienam bērnam”  īstenošana. Datortehnikas iegāde/nodrošinājums, kā arī citi jautājumi;

plkst.15.00 Budžeta komisijas sēde.
 

Piektdien, 28. janvārī
plkst. 11.30 novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis piedalīsies apvienotajā Latvijas Pašvaldību savienības ( LPS) Tautsaimniecības komitejas un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Sēdes sarba kārtība: Satiksmes ministra T. Linkaita uzruna, sabiedriskā transporta pieejamības problemātika, informācija par sabiedrisko transportu pēc pieprasījuma, par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību atbilstību drošai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, par kārtību kādā valsts autoceļu nodošanas bezatlīdzības pašvaldības īpašumā, kā arī par pašvaldību mērķdotāciju autoceļiem un ielām sadalījumu

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa