Jēkabpils novada pašvaldības ēka

Pirmdien, 29.decembrī

Domes vadības sanāksmes par novada teritorijā veicamajiem pašvaldības aktuālajiem darbiem;

plkst. 14.00 domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības komitejas sanāksmē. Sanāksmē tiks skatīts jautājums par aktuālo informāciju par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu pieejamību pašvaldībās izglītības jomā.

Otrdien, 30.novembrī
plkst. 9.00 vietnieks A. Žuks un komitejas priekšsēdētāja L. Kļaviņa piedalīsies tiešsaistē (MS Team) skolu direktoru sanāksmē;

plkst. 13.00 Sociālajā dienestā notiks tikšanās ar biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” vadību. Sarunā piedalīsies domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags un komitejas priekšsēdētāja L. Kļaviņa.                                                    

Trešdien, 1.decembrī
domes vadība attālināti piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības apvienotajā Tautsaimniecības komitejas un Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē. Darba kārtībā tiks izskatīti jautājumi  par ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 26. sanāksmes (COP26) rezultātiem, par atjaunojamo energoresursu attīstības politiku, par zaļā kursa realizācijas iespējām, kā arī citi jautājumi;

plkst. 10.00 domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uz tikšanos ar domes vadību aicinājis lauksaimnieku organizāciju pārstāvjus, lai runātu par tālāko sadarbību ar novada pašvaldību. Sarunā piedalīsies arī priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars;

plkst. 14.30 novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, vietnieks Alfons Žuks un deputāts Leonīds Salcevičs tiksies ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktori Ritu Poli, lai runātu par koledžas tālāko attīstību.

Ceturtdien, 2.decembrī
plkst. 9.00 notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (attālināti, ZOOM)
;

plkst.13.00 notiks Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde.

Piektdien, 3.decembrī
notiks Ziemassvētku egļu iedegšana visās trijās Jēkabpils novada pilsētās- Aknīstē, Jēkabpilī un Viesītē.

Šonedēļ Jēkabpils novadā turpināsies izbraukuma vakcinācija!

Plānots, ka sestdien,4.decembrī vakcīnbuss jau otro reizi dosies uz Dignāju un Dunavu. Iedzīvotājiem būs iespēja saņemt otro vakcīnas devu, kā arī, ja nepieciešams, būs iespēja veikt pirmo poti vai arī veikt balstvakcināciju.

Par norises laiku izbraukuma vakcinācijai lūgums sekot līdzi informācijai pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa