Daba Dabas aizsardzība
laukezers

2023. gada 27. jūlijā plkst. 14.00 Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē (Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, lielajā zālē) notiks dabas parka „Laukezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

 

Ar dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai virzīto redakciju var iepazīties elektroniski Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv (sadaļā Aktualitātes  – Sabiedrības līdzdalība – Publiski apspriežamie dokumenti) un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv (sadaļā “Aktualitātes”).

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 27. jūlijam būs pieejama  Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē (Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, 30. kab.).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2023. gada 27. jūlijam, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, Vienības 13, Daugavpils, LV-5401 vai uldis.valainis@biology.lv).