Vide Daba Dabas aizsardzība Kūku pagasts
Laukezers no putna lidojuma

2022. gada 28. martā plkst. 14.00 notiks tiešsaistes (attālinātā) informatīvā sanāksme par Jēkabpils novadā Kūku pagastā administratīvajā teritorijā ietilpstošās īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas, dabas parka “Laukezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas līdz 25. martam, rakstot uz e-pastu uldis.valainis@du.lv.

Plānu Jēkabpils novada pašvaldības uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām piedaloties sanāksmē vai rakstiski līdz 2022. gada 25. martam, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@du.lv, tālr. 26113065.

 

Sanāksmes programma

14:00 - 14:05

Sanāksmes atklāšana. Daugavpils Universitātes pārstāvis.

14:05 - 14:20

Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

14:20 - 14:35

Par dabas parka esošo stāvokli un problemātiku. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

14:35 - 15:00

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Laukezers”. Daugavpils Universitātes pārstāvis.

15:00 - 16:00

Diskusija par ierosinājumiem, iedzīvotāju vēlmēm un teritorijas apsaimniekošanas iespējām nākotnē.

Papildus informācija:

Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte

Kontaktpersona: Uldis Valainis     

Mob.: 26113065, e-pasts: uldis.valainis@du.lv