Eiropas sociālais fonds

2.septembrī Zinību dienā tika svinīgi atklāta pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”, kurā šovasar veikta renovācija. Renovētajās telpās mācības šogad uzsāka 120 audzēkņi.

Svinīgajā atklāšanā piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps un priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, vadītāja vietniece Sarmīte Safronova, kā arī SIA “Ošukalns Celtniecība” pārstāvji.

A.Kraps izteica gandarījumu, ka mūsu jaunā paaudze var augt un mācīties skaistās, ergonomiskās un drošās telpās, jo līdz ar PII “Bērziņš” atjaunošanu, visās Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

PII “Bērziņš” vadītāja Zinaida Kotkina pateicās projektētājiem par godprātīgu pienākumu izpildi, celtniekiem par atbildīgu darbu veikšanu, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par cieņas pilnu attieksmi, vecākiem un pedagogiem par atsaucību, atbalstu un izpalīdzību.

Kā ziņots iepriekš, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gada 6.februārī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/012 “PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Projekta mērķis- sekmēt Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu samazinot primārās enerģijas patēriņu. Lai novērstu konstatētās ēkas energoefektivitātes problēmas par projekta finansējumu tika veikta malkas katlu nomaiņa pret granulu katliem, ēku ārsienas siltinātas ar siltumizolācijas materiālu, pamatu un cokola sienu papildus siltināšana ar ekstrudēta putu polistirola plātnēm, pirmā stāva grīdas siltināšana no pagraba puses, savietotā jumta konstrukcijas papildsiltināšana paredzēta ar cieto akmens vati. Tika veikta visu logu nomaiņa uz jauniem PVC logiem un ārdurvju nomaiņa, mehāniskās ventilācijas izbūve, savukārt esošais apgaismojums nomainīts pret energoefektīvu LED apgaismojumu. Tāpat veikti arī papildus darbi, lai atjaunotu ūdensvada un kanalizācijas tīklus, elektrotīklus un labiekārtotu teritoriju. Teritorijā atjaunots segums un bērnu nojumes ar jaunākām rotaļu iekārtām, kā arī iestādīti jauni koki un apstādījumi.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 623 842,07, no kuriem 447 205,00 EUR ir paredzētais Eiropas Reģionālā attīstības Fonda finansējums, 23 357,84 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 70 127,97 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 1 083 151,26.