Eiropas sociālais fonds

2019.gada 8.jūlijā Jēkabpils pilsētas būvvalde sastādīja aktu par objekta PII “Bērziņš” pieņemšanu ekspluatācijā un apliecinājumu par būvobjekta gatavību ekspluatācijai. Būvdarbi objektā ir pabeigti, darbus veica SIA “Ošukalns Celtniecība”.