ūdens Vide
radžu ūdenskrātuve

Sākot ar 4.jūliju Jēkabpils novada Piksteres ezerā, Viesītes ezerā un Radžu ūdenskrātuvē SIA “Saldūdeņu risinājumi” pētnieki veiks esošo zivju resursu izpēti un novērtējumu.

Šī pētījuma rezultātā tiks izstrādāti šo ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi un plānota turpmākā zivju resursu papildināšana.

Interesenti aicināti piedalīties izpētes procesā! Pētniekiem varēs uzdot sev interesējošus jautājumus un piedalīties izpētes procesā. Iepriekš sazināties pa tālruni 20248543.