Ielas un ceļi Infrastruktūra Jēkabpils
Aldaunas iela

15.septembrī piedaloties pašvaldības speciālistiem, būvuzrauga SIA “RoadLat” un būvnieka SIA “Ošukalns” pārstāvjiem, tika veikti asfalta seguma kotrolurbumi atjaunotajā Aldaunas ielā Jēkabpilī.

Aldaunas iela

Asfalta paraugi ir nogādāti laboratorijā, lai noteiktu asfalta kārtu biezumu un citus specifiskos rādītājus atbilstoši Autoceļu specifikācijām.

Aldaunas ielā tika veikta apgaismojuma pārbūve un izbūve, atjaunota brauktuve 1481 metru garumā, izbūvēts asfalta segums Aldaunas ielas atzaram 340 metru garumā, pārbūvēta un izbūvēta gājēju infrastruktūra, sakārtotas nobrauktuves uz īpašumiem, veikta teritorijas labiekārtošana un citi darbi.

Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”. Atjaunošanas darbu kopējais finansējums (ar PVN) sastādīja gandrīz 875 tūkstoši euro.