Mālu iela

13.septembrī piedaloties pašvaldības speciālistiem, būvuzrauga “Jurēvičs un Partneri” un būvnieka SIA “LV Roads” pārstāvjiem, pārbūvētajā Mālu ielā, Jēkabpilī, tika veikti asfalta seguma kotrolurbumi.

Asfalta paraugi ir nogādāti laboratorijā, lai noteiktu asfalta kārtu biezumu un citus specifiskos rādītājus atbilstoši Autoceļu specifikācijai.

Mālu iela

Mālu ielas pārbūves ietvaros tika veikta:

  • brauktuves, krustojuma un nobrauktuvju seguma rekonstrukcija,
  • gājēju celiņu izbūve,
  • kravas transporta stāvvietas izbūve,
  • slēgtās lietus ūdens novades sistēmas izbūve,
  • ielu apgaismojumu sistēmas izbūve,
  • zaļās zonas atjaunošana, u.c. darbi.

Atbilstoši SIA “BM-projekts” projektam, pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “LV Roads” par līgumsummu 221 137,77 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvuzraudzību veica SIA “Jurēvičs un Partneri”, bet autoruzraudzību - SIA “BM-projekts”.

Mālu ielas pārbūve tiek veikta projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” (projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/19/I/009) ietvaros. Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija Jēkabpils pilsētas ziemeļaustrumu daļā, nodrošinot ražošanas teritoriju sasniedzamību Zīlānu, Mālu, Oļu un Ķieģeļu ielā, videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.