Infrastruktūra Mežāres pagasts
Kontrolurbumi Mežāres pagastā, Robežu iela

Šī gada 15.septembrī, piedaloties Krustpils teritorijas izpilddirektora pienākumu izpildītājam Ilmāram Lukstam, Mežāres pagasta pārvaldniecei Nadeždai Mitrofanovai, būvuzrauga SIA “EMVA” un būvnieka SIA “MIKORS” pārstāvjiem, Mežāres pagastā uz Robežu ielas un ceļa nr.3-37 atzara tika veikti asfalta seguma kontrolurbumi.

Asfalta paraugi ir nogādāti laboratorijā, lai noteiktu asfalta kārtu biezumu un citus specifiskos rādītājus atbilstoši Autoceļu specifikācijai.

Robežu ielas būvniecības darbu ietvaros tika veikta ceļa pamatnes konstrukcijas pārbūve, asfaltbetona seguma un satiksmes drošības aprīkojuma izbūves darbi.

Atbilstoši SIA “SKA projekts” projektam, pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “MIKOR”, būvuzraudzību veica SIA “EMVA”.  Objekta būvniecības kopējās izmaksas – 49 608,91 EUR ar PVN.