vižņi

Daugavā pie Jēkabpils novērojamas ūdens līmeņa svārstības, atbildīgie speciālisti monitorē situāciju.

Aizvadītajā naktī krasas ūdens līmeņa svārstības bija Daugavā pie Zeļķu tilta - ūdens līmenis pacēlās līdz 7,10m atzīmei un nakts laikā nokritās līdz 4,70m atzīmei, tas saistīts ar vižņu blīvēšanos.

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, informē, ka ir spēkā dzeltenās un oranžās pakāpes brīdinājumi par ūdenslīmeni https://bridinajumi.meteo.lv

Pļaviņu ūdenskrātuvē notiek ļoti spēcīga vižņu blīvēšanās, tā rada krasas ūdenslīmeņa izmaiņas, garā Daugavas posmā joprojām intensīvi veidojas vižņi, paaugstinātās noteces dēļ ledus segas izveidošanās ir apgrūtināta, tāpēc vižņu iešana un blīvēšanās turpināsies.