Ķieģeļu ielas norāde
logo

2022. gadā projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” ietvaros darbi noritēja tikai Ķieģeļu ielas posmā. No 17.11.2022. šajā ielas posmā ir saskaņots ziemas tehnoloģiskais pārtraukums. Atlikušie darbi objektā tiks pabeigti 2023. gada pavasarī, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem.

Zīlānu ielas posma no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai pārbūves 1. un 2. kārtas būvdarbi 2022. gadā netika atsākti, jo pašvaldība un būvuzņēmējs nespēja panākt vienošanos par Krievijas uzsāktā kara Ukrainā izraisītā būvizstrādājumu sadārdzinājuma kompensējamo apmēru. Šobrīd noris vienošanās par līguma pirmstermiņa izbeigšanu noslēgšanas process. Pēc vienošanās noslēgšanas tiks izsludināts iepirkums par šo ielas posmu atlikušo būvdarbu veikšanu.

Tā kā pēc visu plānoto iepirkumu veikšanas projekta budžetā bija izveidojies ietaupījums, Jēkabpils novada pašvaldība ierosināja grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lūdzot atļauju iekļaut projektā Zīlānu ielas posmu no Oļu ielas līdz Mežāres ielai. Šī iecere tika akceptēta un 30.12.2022. tika parakstīti  līguma grozījumi.

Zīlānu ielas posma no Oļu ielas līdz Mežāres ielai pārbūves darbi tiks uzsākti, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, un tos veiks SIA “Ošukalns”.

Projektā iekļauto 6 ielu posmu pārbūves kopējās izmaksas plānotas 4 711 145,21 EUR apmērā, no kurām 3 669 580,20 EUR ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums un 182 672,70 EUR Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pārējo finansējumu jānodrošina pašvaldībai.

Projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” mērķis ir nodrošinot ražošanas teritoriju sasniedzamību Zīlānu, Mālu, Oļu un Ķieģeļu ielā, videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības programmai.