Ķieģeļu ielas norāde
Logo ansamblis

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 14.03.2022. projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” ietvaros tika atsākti Ķieģeļu ielas posma pārbūves būvdarbi. Būvdarbus veic SIA “VIA”. Saskaņā ar būvdarbu līgumu darbus plānots pabeigt līdz 08.10.2022., bet tā kā būvdarbu laikā atklājās, ka nepieciešama gāzes vada pārbūve, kas iepriekš netika plānota, iespējams būvdarbu veikšanas termiņu vajadzēs pagarināt.

Zīlānu ielā joprojām ilgst tehnoloģiskais pārtraukums, lai arī darbiem vajadzēja atsākties ne vēlāk kā 15.05.2022. Būvdarbu veicējs vilcinās uzsākt darbus, kamēr notiek sarunas par sadārdzinājuma, kas radies būvniecības nozarē ģeopolitiskās situācijas dēļ, kompensēšanas mehānismu un apjomu. Būvizstrādājumu, sevišķi asfalta, lielais sadārdzinājums noslēgto būvdarbu līgumu izpildi padara praktiski neiespējamu, tādēļ pašvaldība un būvdarbu veicējs mēģina rast abām pusēm pieņemamāko risinājumu, lai iesāktos darbus tomēr izdotos izpildīt līdz galam un labā kvalitātē.

Projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” vispārējais mērķis ir nodrošinot ražošanas teritoriju sasniedzamību Zīlānu, Mālu, Oļu un Ķieģeļu ielā, videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai.

Projektā iekļauto 5 ielu posmu pārbūves kopējās izmaksas sākotnēji bija plānotas 4 565 154,33 EUR apmērā, no kurām 3 669 580,20 EUR Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Uz šo brīdi projektā ir izveidojies ietaupījums 1 358 894 EUR apmērā.