Logo ansamblis

Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 22. septembrī parakstīja līgumu ar SIA “Arčers” par būvdarbiem objektā “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” ar kopējo līguma summu EUR 3 362 489,90, kuri tiks veikti projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/008 “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” ietvaros.

Savukārt 2021. gada 22. jūlijā tika parakstīts līgums ar IK “Būvzinis-J” par objekta būvuzraudzību ar kopējo līguma summu EUR 16 819,00. Līgums par autoruzraudzības veikšanu tika noslēgts 2021. gada 22. jūlijā ar SIA “REM PRO” ar kopējo līguma summu EUR 3 630,00.

Projektā plānots atjaunot degradēto teritoriju Ķieģeļu ielā 19, uzcelt ražotnes jaunbūvi ar teritoriju, kas tiks nodota nomā, izbūvēt jaunu ceļa posmu un elektroapgādes pieslēgumu.

Īstenojot projektā plānotās darbības, tika noslēgts pieslēguma līgums ar AS “Sadales tīkls” un izbūvēta transformatora apakšstacijas daļa ar 129 kW pieslēguma jaudu AS “Sadales tīkls” piederības robežās.

Šobrīd objektā ir uzsākti būvdarbi ražotnes jaunbūves ar teritoriju un jauna ceļa posma izbūvei.