ERAF

Šī gada 11.jūnijā tika nodota ekspluatācijā vēl viena pirmsskolas izglītības iestāde projekta ,,Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā” ietvaros.

Pateicoties konsorcija ,,LC būve, HEKTORS’’ kopīgajām aktivitātēm tika rekonstruēta pirmsskolas izglītības iestāde – Jaunā ielā 43. Ēka ir pilnbā atjaunota un ieguvusi tīkamu veidolu gan no ārpuses, gan iekšpuses. Tika veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi, īpaši jāatzīmē jaunizveidotie bērnu rotaļu laukumi.

Projekts tapa ar ERAF un Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, kopumā izmaksājot vairāk kā 530 tūkstoši latu.

Drīzumā pirmsskolas izglītības iestāde tiks aprīkota ar visām nepieciešamajām mēbelēm un virtuves iekārtām.

Irēna Pastare
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Attīstības un investīciju nodaļa
Projekta administratore