ERAF

Pašlaik Jēkabpilī aktīvi norit būvdarbi projekta  – „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības - Neretass ielu krustojuma rekonstrukcija” ietvaros.

Ceturtdien 10.aprīlī notikušajā preses konferencē SIA „Saldus ceļinieks” atbildīgais būvdarbu vadītājs Edgars Brūveris informēja, ka Kurzemes un Vienības ielas rekonstrukcijas projektā, neskatoties uz dažiem tehniskiem sarežģījumiem, ko radīja laikapstākļi un kas saistīti ar citu pakalpojumu sniedzēju darbu izpildi, darbi Ventas un Vienības ielā, kā arī jaunbūvētajā satiksmes aplī Brīvības ielā rit saskaņā ar grafiku.

Rekonstruējot tiltu pār Daugavu, līdz šim veikti apjomīgi darbi, kas neietekmē satiksmes organizēšanu. SIA „Rīgas tilti” tehniskais direktors Guntis Briedis precizēja, ka 15. aprīlī plkst. 10:00 tiks slēgta tilta pār Daugavu labā satiksmes josla virzienā no Rīgas ielas, un tiks uzsākts tilta brauktuves remonts, ietves izbūve, margu atjaunošana, apgaismojuma izbūve u.c. Būvdarbus plānots veikt divos posmos. Pirmais posms - no 15.aprīļa līdz 1. jūnijam, otrais – no 1.jūnija līdz 15. jūlijam. Būvdarbu laikā no plkst. 07:00 – 19:00 satiksmi regulēs satiksmes regulatori, savukārt pārējā laikā – luksofori.

No 15.aprīļa, braucot pāri tiltam virzienā no Rīgas ielas, būs atļauts nogriezties tikai pa kreisi uz Neretas ielu. Satiksme pa Vienības ielu posmā no tilta līdz satiksmes aplim Vienības ielā tiks slēgta. Vienības ielu būs atļauts šķērsot, braucot pa Kļavu ielu.