Radžu

Šodien, 20.maijā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sasauca Civilās aizsardzības komisijas sēdi.

Pieaicinot Pārtikas un veterinārais dienesta (PVD) Austrumzemgales pārvaldes speciālistus, Civilajā komisija tika informēta par putnu gripas invāziju pie Radžu ūdenskrātuves un veicamajiem pasākumiem putnu gripas ierobežošanai.

Kā jau iepriekš informēts, atbildīgie speciālisti ir fiksējuši mirušus ķīrus Radžu ūdenskrātuvē un tās apkārtnē. Lai arī precīzi laboratorijas dati tiks saņemti pirmdien, kad tiks noteikta putnu gripas vīrusa tipa patogenitāte, sākotnējie izmeklējumi liecina, ka putniem ir konstatēta putnu gripa.

Saistībā ar strauju putnu gripas izplatību aicinām iedzīvotājus atturēties no minētās teritorijas apmeklēšanas un neaiztikt mirušos putnus, lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības tālāku izplatību. Pašvaldība aicina iedzīvotājus neļaut mājdzīvniekiem piekļūt šai teritorijai vai izvēlēties citu vietu mājdzīvnieku pastaigām. Aicinām nenest, neaiztikt slimus un novārgušus savvaļas putnus mājās, uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārajām klīnikām, jo putnu gripa nav izārstējama. Tāpat aicinām iedzīvotājus nepeldēties, neizmantot peldlīdzekļus (laivas, u.c.) un  nemakšķerēt Radžu ūdenskrātuvē.

Par mirušu putnu gadījumiem aicinām ziņot SIA "Jēkabpils pakalpojumi" dežūrdienestam sūtot WhatsApp ziņu vai zvanot uz telefona numuru 29387082  

Sanāksmē tika dots uzdevums tuvākajā laikā  ierobežot makšķernieku licenču izsniegšana, pārvietošanos Radžu ūdenskrātuvē ar peldlīdzekļiem, kā arī teritorijā tuvākajā laikā tiks uzstādītas informatīvas zīmes.

PVD aicina mājputnu turētājus rūpīgāk kā jebkad ievērot biodrošības prasības un nekavējoties informēt veterinārārstu vai PVD par mājputnu saslimšanu vai pēkšņu nobeigšanos.

Nākamā civilās aizsardzības komisijas sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības.

 

 

Iedzīvotāju informācijai!

SPKC ir sagatavojis informāciju par piesardzības pasākumiem, ja tiek konstatēta putnu gripa.

Piesardzības pasākumi

•          Pastaigā nevajadzētu aiztikt savvaļas putnus, bet turot putnus brīvi mājsaimniecībā, vajadzētu lietot cimdus.

•          Neļaujiet saviem bērniem spēlēties ar putniem un izstāstiet, kā rīkoties, ja viņi pamana slimus vai beigtus dzīvniekus; pārliecinieties, ka bērni ievēro personīgo higiēnu.

•          Nekad nekaut un neēst slimus vai mirstošus putnus, jo šādā gadījumā inficēšanās risks var būt daudz lielāks.

•          Saskarē ar dzīviem mājputniem vai savvaļas putniem lietojiet cimdus, valkājiet respiratoru vai sejas aizsargmasku. Pēc saskares ar putniem vai putnu izkārnījumiem vienmēr nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

•          Stingrāki piesardzības pasākumi jāievēro putnu kopējiem (kuri regulāri saskaras ar mājputniem), arī veterinārārstiem, medniekiem, putnu pētniekiem (kuri regulāri ir saskarē ar savvaļas putniem).

Vairāk informācijas par putnu gripas bīstamību sabiedrības veselībai pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/putnu-gripa

Atgādinām, ka par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, var ziņot, zvanot uz  PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju  67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi.

ierobežojumi