Brīvkrāns

Aicinām Salas pagasta Sakas salas iedzīvotājus šobrīd nelietot uzturā ūdeni no akām. Arī citu plūdu skarto teritoriju iedzīvotājus aicinām pievērst uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei individuālajās dzeramā ūdens ņemšanas vietās, tajā skaitā arī akās, un izvērtēt tā lietošanu.

SIA "Jēkabpils ūdens" informē, ka A. Pormaļa un L. Laicena ielu krustojumā no 29. februāra ir atvērts brīvkrāns.