Rubenes pagasts Aknīste
Kopbilde

23. augustā Jēkabpils novada Aknīstes kapos Vācijas Bundesvēra karavīru grupa ar svinīgu brīdi atzīmēja Pirmajā pasaules karā kritušo Vācijas armijas karavīru kapsētas “Oknist” apkopšanas un labiekārtošanas darbu noslēgumu.

Svinīgajā noslēguma pasākumā piedalījās Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona pārstāvji, vācu karavīru kapu aprūpei pilnvarotais pārstāvis Latvijā pulkvedis Jānis Raciņš, Aknīstes pilsētas pārvaldes vadītājs Jānis Striks un citi interesenti.

Aknīstes brāļu kapos apbedīti 45 vācu un 3 krievijas armijas karavīri. Teritorija tika attīrīta, atjaunoti nolauztie kapu pieminekļi, uzbērta šķembu kārta un uzstādīts krusts.

Vācu karavīri sakopa arī Ļūcānu kapus (“Ljutzan”) Rubenes pagastā, kuros apbedīti 15 vācu karavīri. Papildus Ļūcānu kapos tika sakopti latviešu ārsta Pētera Kalniņa un viņa sievas kapi. Savā neilgajā mūžā (tikai 34 gadi) viņš ir daudz devis medicīnas attīstībai Latvijā. Viņa sievai, arī ārstei, ir vācu izcelsmes saknes (dzim. Zorgenfreija), kas bija papildus stimuls, lai vācu karavīri šo darbu paveiktu.

Darbi veikti, sadarbojoties ar Zemessardzi, Jēkabpils novada pašvaldību un kafejnīcu “Kalniņā”.