Atbalsts Ukrainai Ukraina
Afiša - valodu kursi ukraiņiem

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) atklāta konkursa rezultātā noskaidrojis 33 organizācijas, kas Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinās bezmaksas latviešu valodas apmācības. Līdz ar to uzsākta pieteikšanās latviešu valodas kursiem, kas pieejami visā Latvijā gan klātienē, gan attālinātā, gan arī hibrīda režīmā. 

Atrodi sarakstā sev vispiemērotāko latviešu valodas kursu nodrošinātāju un sazinies ar pakalpojuma sniedzēju, lai pieteiktos!

Konkursa “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” mērķis bija noteikt pēc iespējas vairāk pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošinās bezmaksas latviešu valodas mācības vismaz 120 stundu apjomā A1 līmenī Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos, tā piedāvājot Ukrainas civiliedzīvotājiem izvēles iespējas valodas apguvei katram ērtā vietā un laikā.

“Esam apmierināti ar iesniegtajiem piedāvājumiem, jo plānotie latviešu valodas mācību nodrošinātāji var nodrošināt kopumā lielāku kapacitāti nekā sākotnēji bija plānots. Ja iepriekš rēķinājāmies, ka aptuveni 7 000 Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā varētu apgūt valsts valodu finansējuma ietvaros, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā, izglītībā un nodarbinātībā, tad konkursa rezultātā valodu būs iespējams apgūt aptuveni 12 tūkstošiem cilvēku. Mācību programmas ietvers tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās. Latviešu valodas mācības plānotas no 2022. gada jūnija līdz decembra beigām,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

________

Розпочато прийом громадян України для навчання латиській мові

За результатами відкритого конкурсу Фонд інтеграції суспільства (ФІС) визначив 33 організації, які забезпечать безкоштовне навчання латиській мові громадянам України. В результаті розпочато прийом заявок на курси латиської мови, які доступні по всій Латвії як особисто, так і дистанційно, а також у гібридному режимі. 

Знайдіть у списку найбільш підходящi курси латиської мови та зв’яжіться з учбовим закладом, щоб подати заявку!

Метою конкурсу «Вивчення латиської мови для громадян України» було визначити якомога більше постачальників послуг, які забезпечать безкоштовне навчання латiській мові тривалістю не менше 120 годин, Рівня А1, для повнолітніх  громадян України у всіх регіонах Латвії, таким чином пропонуючи українським громадянам можливість вивчення мови в зручному місці та в зручний час.

«Ми задоволені отриманими пропозиціями, оскільки заплановані постачальники послуг навчання латиської мови можуть забезпечити більшу потужність, ніж планувалося спочатку. Якщо раніше ми підрахували, що приблизно 7 000 громадян України у Латвії могли б вивчити мову в рамках державного фінансування для успішної інтеграції в латвійське суспільство, навчання та працевлаштування, то в результаті конкурсу можна буде навчити близько 12 000 осіб.  Навчальні програми включатимуть набуття таких навичок як аудіювання, читання, говоріння та письмо для спілкування у простих побутових і повсякденних ситуаціях. Вивчення латиської мови планується з червня по кінець грудня 2022 року», – пояснює Зайга Пуце, ​​директор Секретаріату ФІС.