Salas un Sēlpils jaunieši kopā ar lēmumu pieņēmējiem

Erasmus+ Jaunatnes dialoga projekta “ĀR(a)POLITIKA” ietvaros tiek organizētas jaunā Jēkabpils novada lēmumpienēmēju un jauniešu tikšanās, lai veicinātu un nodrošinātu neformālu vidi un iespēju veidot dialogu un komunikāciju starp lēmumu pieņēmējiem un jauniešiem.

8. septembrī Salas kultūras namā šāda tikšanās notika ar Salas un Sēlpils pagastu jauniešiem. Iepriekš šādas tikšanās notika jau ar Jēkabpils pilsētas un agrākā Krustpils un Jēkabpils novada jauniešiem.

Aktivitātes pirmajā daļā jaunieši savā starpā iepazinās, saliedējās un kopā ar jaunatnes politikas eksperti Inesi Šubēvicu, definēja, kāds ir Salas un Sēlpils pagastu jaunieša “profils” – kādas ir viņa intereses, vērtības, vēlmes un vajadzības. Pēcpusdienā jauniešiem pievienojās Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu pieņēmēji - Jēkabpils novada priekšsēdētājs Raivis Ragainis, kā arī deputāti – Ainars Vasilis un Elīna Serkova. Aktivitātē piedalījās arī Jēkabpils novada Salas pārvaldes izpilddirektors Arnis Baumeisters, Salas vidusskolas direktore Sanita Madalāne, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra direktors Oskars Elksnis un jaunatnes lietu speciālistes – Dita Mažeika, Linda Kalniņa un Elīna Ziediņa.

Aktivitātes otrā daļa sākās ar neformālu iepazīšanos un iespēju iepazīties caur dažādiem jautājumiem, interesēm un citām tēmām, tādejādi saprotot, kuras tēmas visus vieno un interesē. Pēc tam jaunieši lēmumu pieņēmējiem prezentēja Salas un Sēlpils pagastu jaunieša “profilu”. Tam sekoja darbs grupās, kurās kopā darbojās jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai jau konkrētāk runātu par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem Salas un Sēlpils pagastos. Tāpat arī tika runāts par jaunatnes politikas īstenošanu Jēkabpils novadā un priekšnoteikumiem, lai veiksmīgi to realizētu. Kā galvenās problēmas jaunieši minēja labiekārtotas atpūtas vietas, īpaši pie ūdens, nepieciešamību ierīkot skeitparku Salas ciemā, nepieciešamību izveidot velo celiņu no Salas uz Jēkabpili. Jaunieši pozitīvi vērtēja jauno sabiedriskā transporta maršrutu, kurš kursē uz Salu, jo esot daudz ērtāk un vienkāršāk pārvietoties.

Tika arī secināts, ka daudzi no jautājumiem jau tiek risināti vai pat tuvākajā laikā tiks realizēti, tāpat arī jauniešiem bija iespēja vairāk uzzināt par pašvaldības atbildībām, piemēram, ierīkojot pludmali.

Jauniešu atsauksmes no aktivitātes:

 • Uzzināju vairāk tieši par lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībās;
 • Galvenais ir uzdrīkstēties!
 • Būtu vērtīgi regulāri rīkot šādas tikšanās jeb “kafijas ar politiķiem”;
 • Tika izrunāti visi man aktuālie jautājumi un pat rasti risinājumi;
 • Uzzināju vairāk par esošajiem plāniem un projektiem un arī nākotnes iecerēm;
 • Daudzas mūsu idejas skar plašāku sabiedrību, ne tikai jauniešu vecumposmu.
 • Lēmumu pieņēmēju atsauksmes no aktivitātes:
 • Jauniešu idejas ir realizējamas un īstenojamas;
 • Tā turpināt, jo jaunatne = nākotne!
 • Mēģināsim arī jauniešu idejas realizēt!
 • Jaunieši domā radoši un jēgpilni!
 • Svarīga ir abpusēja vēlme komunicēt - gan izteikties, gan klausīties;
 • Sapratu, ka bez jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem neiztikt!

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību! Tiekamies nākamajās projekta aktivitātēs!

Nākamā projekta aktivitāte plānota Viesītē, 22. septembrī no plkst. 13:30-18:30, Viesītes kultūras pilī. Ja esi jaunietis vecumā no 13-30 gadiem un vēlies satikt Jēkabpils novada lēmumu pieņēmējus un runāt par sev aktuāliem jautājumiem, piesakies pie jaunatnes lietu speciālistes Ditas Mažeikas – 22000801, vai raksti uz e-pastu: dita.mazeika@jekabpils.lv.

Projekts “ĀR(a)POLITIKA” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+:Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Erasmus starpt progr logo