Eiropas sociālais fonds

Jēkabpils pilsētas pašvaldība šī gada janvārī saņēma papildu finansējumu ESF projekta 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai. Papildu finansējums tiks izmantots Jaunu Karjeras atbalsta aktivitāšu pasākumu īstenošanai un arī papildinot iepriekš apstiprinātā Karjeras atbalsta aktivitāšu pasākumu plānā ietverto pasākumu saturu, dalībnieku skaitu un izmaksu pozīcijas. Valsts Izglītības attīstības aģentūra apstiprināja 12 papildus aktivitātes Karjeras atbalsta pasākumiem. Marta mēnesī ir paredzēti trīs pasākumi, kuru Izdevumus plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansējuma. Papildu finansējuma  summa  karjeras attīstības  pasākumu īstenošanai – 7847,00 eiro.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Jēkabpils pilsētā Sarmīte Stikāne