Tikšanās ar satiksmes ministru Jēkabpils novada pašvaldībā

16. septembrī satiksmes ministrs Tālis Linkaits reģionālajā vizītē viesojās Jēkabpils novadā. Jēkabpilī ministrs tikās ar Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Raivis Ragaini, vietnieku attīstības jautājumos Kārli Staru, vietnieku veselības un sociālajos jautājumos Aivaru Vanagu, kā arī Attīstības un tautsaimniecības komitejas vadītāju Ainaru Vasili un deputātu Kasparu Štolnieku. Tikšanās laikā tika pārrunāti satiksmes jomas aktuālie jautājumi, reģionālo un vietējo ceļu attīstība. Tāpat ministrs atbildēja uz jautājumiem par interneta pieejamības uzlabošanu iedzīvotājiem un izglītības iestādēm.

Satiksmes ministrs tiekas ar domes vadību

Pēc vizītes Jēkabpils novadā satiksmes ministrs Tālis Linkaits sacīja: „Reģionu attīstībai nepieciešami labi ceļi, kam seko uzņēmējdarbības aktivitāte un iedzīvotāju iespējas dzīvot labāk.” Ministrs uzsvēra, ka cenšas iepazīties ar visiem novadiem un apskatīt novadu ceļu saimniecību, sabiedrisko transportu un pārējās nozares, par kurām tieši atbildīga ir satiksmes ministrija.

Tikšanās laikā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R.Ragainis vēlreiz aktualizēja jautājumu par otra tilta nepieciešamību Jēkabpilī, norādot, ka tilta noslodze ir pārāk liela, ņemot vērā tranzītu un to, ka tuvākais tilts pār Daugavu ir tikai Daugavpilī. Atbildot uz vadības jautājumu par otra tilta būvēšanu Jēkabpilī, satiksmes ministrs norādīja, ka tuvāko 20 gadu laikā ministrija neredz iespēju rast finansējumu šādām projektam.
Jēkabpils novadā – tāpat kā citur Latvijā – šogad ir bijusi aktīva valsts ceļu būvniecības sezona. Ministrs pastāstīja par reģionālo ceļu sakārtošanas plānu un piedāvāja pašvaldībai sadarboties, pārņemot savā īpašumā daļu pašlaik valstij piederošos vietējo ceļu posmus, līdzi saņemot arī finansējumu. Sarunā T.Linkaits pieskārās arī citiem jautājumiem un uzsvēra pozitīvo faktu, ka Jēkabpils bija pirmā pilsēta Latvijā, kurā pirms diviem gadiem pilsētas satiksmē uzsāka izmantot jaunus autobusus ar CNG jeb saspiesto dabasgāzi kā alternatīvo degvielas veidu, kas ir ekonomiskāks un ekoloģiskāks.

R.Ragainis un T.Linkaits

Pēc vizītes R.Ragainis sacīja: „Paldies satiksmes ministram par vizīti Jēkabpils novadā un klātienē pārrunātajiem novadam aktuālajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar satiksmes ministrijas pārziņā esošajām nozarēm. Tikšanās laikā pārrunātais jautājumu loks bija ļoti plašs. Būtiskākie no tiem ir tranzīta ielu stāvoklis un to segumu sakārtošana. Informēju ministru par Jēkabpils pilsētas rūpnieciskās zonas attīstību, konkrēti bijušā lidlauka teritoriju, kur nepieciešama arī satiksmes ministrijas iesaiste, lai varētu turpināt šīs teritorijas attīstīšanu. Šobrīd teritorijā darbojas trīs ražotnes. Pēc manas iniciatīvas notikušas sekmīgas pārrunas ar investoru, kurš ir gatavs ieguldīt šajā teritorijā lielas investīcijas. Tādēļ domājot par novada attīstību kopumā, ir svarīgi radīt infrastruktūru, lai investori varētu šeit attīstīt biznesa ieceres, kas dotu sekmīgu izaugsmi teritorijai kopumā un radītu jaunas darbavietas. Esam pārrunājuši ar satiksmes ministru svarīgākās lietas, bet pats galvenais ir rast kopsaucēju tālākajam darbam, lai mēs kā novads varam turpināt iecerētos nākotnes attīstības plānus ar sakārtotu infrastruktūru un pieejamiem ceļiem.”

Vizīte noslēgumā satiksmes ministrs apmeklēja Jēkabpils novadā arī Viesītes pilsētu un sarunā ar atbildīgajiem speciālistiem un iedzīvotājiem atbildēja uz jautājumiem par darbiem, kas ir plānoti un tiek īstenoti uz valsts ceļiem. Pa ceļam uz Viesīti ministrs apskatīja ceļu būvniecības darbus uz autoceļa Jēkabpils–Lietuvas robeža (P75), kur šogad notiek seguma atjaunošana posmā no Biržu kapiem līdz Viesītei (17.–30,44. km). Līdz ar ceļa pārbūvi tiek arī iztīrīti grāvji, nomainītas caurtekas un ceļazīmes, sakārtotas autobusa pieturvietas. Seguma atjaunošana uz reģionālā autoceļa P75 notiek arī 14 km posmā no Viesītes līdz Lonei (32.01. – 46.43. km).

 

Informāciju sagatavoja:

Satiksmes ministrija;

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa