Rudens lapas

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakopšanā, arī šajā rudenī SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību rīko rudens lapu savākšanas akciju. Bioloģiski noārdāmos dārza atkritumus Jēkabpils iedzīvotāji varēs nodot bez maksas.

Kur pieteikt lapu izvešanu?

Savākto rudens lapu nodošanu sadzīves atkritumu apsaimniekotājam SIA “Jēkabpils pakalpojumi” līdz 31. oktobrim var pieteikt:

Piesakot bioloģisko atkritumu izvešanu, jānorāda sava adrese, tālruņa numurs un izvedamo maisu skaits.

Klientus, kuri iepriekšējos gados bez maksas saņēmuši 1 m3 tilpuma biomasas maisus, aicinām izmantot šos maisus atkārtoti! Savukārt jaunajiem klientiem 1 m3 tilpuma maisu iespējams saņemt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1, aizpildot kontaktformu pie laukuma dežuranta. Laukuma dežuranta darba laiks ir katru dienu no 7:00- 19:00

 

Ko drīkst ievietot maisos?

Svarīgi atcerēties, ka maisos drīkst ievietot tikai koku lapas, augus, puķes un zāli. Stingri aizliegts maisos izmest citus atkritumus- plastmasas pudeles, stikla taru, šīferi, akmeņus, būvgružus, makulatūru utt.

Maisa novietošanai jāizraugās ērti pieejama vieta, kur nav traucēta atkritumu savākšanas automašīnas piekļuve- nenovietot maisu zem elektrības vadiem, vai koku zariem!

Ja rudens lapu nav tik daudz, lai piepildītu lielo 1 m3 maisu, iedzīvotājiem ir iespēja bioloģiskos atkritumus bez maksas nodot arī atkritumu pieņemšanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī katru dienu no 7:00- 19:00

Atgādinām, ka pilsētas teritorijā koku lapas, zarus un citus radušos atkritumus dedzināt NEDRĪKST.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Kancāne
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
Sabiedrisko attiecību speciāliste