Projektu jaunumi NVO
Persona runā lielā zālē, fonā projektorā rāda ēkas bildi

Esam gandarīti par šīs vasaras projektā „Sēlijas logi” paveiktajiem darbiem. Tikai labas atsauksmes dzirdējām no cilvēkiem, kas piedalījās projekta aktivitātēs.

28. oktobrī Viesītes kultūras centrā „Sēlija” noslēdzās šis projekts,  ko finansiāli atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība. Pasākums ieguvis nosaukumu Sēlijas sarunas, kas varētu kļūt par tradicionālu notikumu Sēlijā, lai apmainītos pieredzē, apspriestu kādu konkrētu jautājumu vai vienotos par rīcību.

Sēlijas sarunas iesākām ar Zandas Zībiņas organizētās orientēšanās spēles uzvarētāju apbalvošanu. Paldies Viesītes kultūras centra „Sēlija” direktorei Raisai Vasiļjevai un darbiniekiem, kas nodrošināja mājīgu telpu, nepieciešamo aparatūru un pat balvas – brīvbiļetes uz izrādi vai kino. Paldies arī SIA Spāre par viņu balvām spēles uzvarētājiem.

Projektā organizējām divus braucienus – pa Aizkraukles novada vēsturisku objektu vietām un Jēkabpils novada pagastiem ar interesantām kultūrvēsturiskām ēkām. Papildus mūsu rīcībā bija laipni uzticētas 2018. un 2014. gada fotogrāfijas no Viļņa Reguta un Kaspara Sēļa privātajām kolekcijām. Ceļojumos paši fotografējām kultūrvēsturiskas ēkas, par ko paldies arī mūsu fotogrāfam Artūram Goldbergam. Ar gājēju un braucēju acīm skatījām mūsu gadsimta izmaiņas Sēlijas arhitektūrā. Kas saglabājies un ko esam zaudējuši mūsu ciemu un pilsētiņu apbūvē? Kāda ir Sēlija tūrista un mūsu pašu acīm? Vai arhitektūra Sēlijā var būt kā identitātes iezīme? Un kā ar plastmasas pakešu logiem? Meklējām atbildes!

Visu to kopā vajadzēja analizēt un domāt, kāda ir mūsu Sēlija un vai te varam saskatīt kopīgas iezīmes, kas raksturīgas mūsu vēsturiskajai zemei Sēlijai. Lūdzām palīgā profesionālu ekspertu – arhitektu un būvpētnieku Dr. arch. Ilmāru Dirveiku.

Visi bija vienisprātis par izcilo priekšlasījumu un atbildēm uz jautājumiem, kuru netrūka. Cerams, ka tagadējo pakešu logu laikmets nebūs pārāk ilgs un to nomainīs saprātīgāki materiāli un konstrukcijas. Plastmasu logi vietā un nevietā – tas bija iemesls mūsu projekta tēmai un nosaukumam, jo tieši ēku detaļas var sabojāt arī vērtīgus un vēsturiskus objektus.

Pēc šī gada Sēlijas sarunām vēl palicis informēt pašvaldību izdevumus par rezultātu – mūsu projektā gūtiem priekšlikumiem.

PRIEKŠLIKUMI:

1. Pašvaldību līdzdalības budžetā izsludinātajos konkursos paredzēt vietas projektiem par esošām kultūrvēsturiskām ēkām ar mērķi tās saglabāt un racionāli, saprātīgi izmantot vietējo kopienu uzturēšanai un attīstībai.

2. Jaunajās iedzīvotāju padomēs rosināt darboties pārstāvjus, kas ir ieinteresēti un zinoši par vēsturisku ēku kultūrvēsturisko vērtību un uzturēšanu.

3. Pašvaldībās nodrošināt algotu darbinieku – profesionālu amatpersonu, kas ir atbildīga novadā par kultūrvēsturisko objektu stāvokli un uzrauga saglabāšanu.

4. Aicinām sabiedriskās organizācijas – biedrības, nodibinājumus u.c., kā arī sabiedrību kopumā – iesaistīties, darboties un atbalstīt iniciatīvu par Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

5. Aicinām arī turpmāk izmantot SĒLIJAS SARUNAS kā pasākumu – darbības formu un līdzekli Sēlijai aktuālu jautājumu risināšanā. Sēlijas sarunu noslēgumā veidot PRIEKŠLIKUMU PAKETI, ko publicēt, publiskot un iesniegt pašvaldībām.

Projektu „Sēlijas logi” finansē Jēkabpils novada pašvaldība.

 

Fotogrāfijas un citas ziņas var atrast Sēļu kluba mājas lapā:

www.seluklubs.lv sadaļā PROJEKTI.

 

Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja Ilma Svilāne