ERAF logo

Šī gada 1.septembrī Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” uzsākti būvdarbi.

Eiropas Savienības finansēta projekta Nr.5.5.1.0/19/I/003 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” ietvaros šeit taps “Amatu māja” , sākotnēji nojaucot esošo kases ēku.  

Jaunuzceltajā “Amatu mājā” tiks izveidota ekspozīcija par amatniecības tradīcijām Sēlijā. Ekspozīcijas un praktisko nodarbību vajadzībām tiks iegādātas mēbeles un aprīkojums.

Būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Erbauer group”-būvniecības koptāme 444295,00 euro.

Kā jau iepriekš tika informēts  projektā   “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” bez jaunbūves “Amatu māja” tiks atjaunoti vēl 3 objekti-Krustpils pils C korpuss, bijušā klēts ēka, kurā plānots izveidot modernu klientu apkalpošanas centru ar TIC un bijušā smēde.

Visos četros objektos tiks radīti jauni pakalpojumi, izveidojot jaunas un interesantas ekspozīcijas.

Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir plānotas 1 735 680,63 euro; t.sk. attiecināmās izmaksas 1 735 680,63 euro, no kurām ERAF finansējums 938 716,00 euro, valsts budžeta dotācija 140321,00 euro un pašvaldības finansējums 656643,63 euro.