Jēkabpils Plūdi
Applūdusi kanalizācijas aka

Ņemot vērā, ka Jēkabpils pilsētā esošajām centralizētajām kanalizācijas sistēmām šobrīd ir palielināta slodze, jo tīklā tiek uzņemti arī plūdu ūdeņi, aicinām Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus plūdu laikā izvērtēt un samazināt kanalizācijas lietošanas apjomus, piemēram, retāk darbināt veļas mašīnas. Tādējādi centralizētajos kanalizācijas tīklos būs iespējams uzņemt lielāku plūdu ūdens apjomu un novadīt caur attīrīšanas iekārtām.