Sabiedrība Viesīte
foto

24. novembra domes sēdē tika apstiprināts lēmums par SIA “Viesītes komunālā pārvalde” jaunu ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu. Plānotās izmaksas iekļautas tarifā balstoties uz noslēgtiem līgumiem, informāciju, aprēķiniem, kas ietekmēs ūdenssaimniecības pakalpojuma cenu nākotnē.

  •  ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 1,423 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,523 EUR/m3;
  •  kopā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 3,946 EUR/m3.

Ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifs stāsies spēkā 2022. gada 1.decembrī.